2021 – året for nestekjærleik

Me skriv straks 2022, men først skal me ha ein kjapp oppsuling av dei tre mest leste sakene på nettstaden vår i året som ligg bak oss.

Pytt, pytt

Det er skikkeleg haustvêr for tida noko som viser att i nærområdet vårt – tilogmed på stader ein reknar med er tørre året rundt…

bjella-tidende-logo-junior

Her er saker frå vår eigen Junior-redaksjon:

Påskeforteljing

Påska er på hell, men det er fortsatt tidsnok med ei kjekk lita påskeforteljing.

Skriven av: Oline (10 år)

VÅRTEIKN

Juniorredaksjonen har vore ute på tur for å finne vårteikn under koronakrisa.

Skriven av: Oline (10 år)

Verdas raskaste løypetrase

På laurdag 23. oktober vert Flyplassmila, så fint kalla «Verdas raskaste løypetrasé», arrangert på Stord Lufthamn – på sjølve flystripa.

Årets TV-aksjon: «Barn, ikke brud»

Det er oktober, og det betyr at det nærmar seg årets TV-aksjon. I år går den av stabelen sundag 24. oktober og går til Plan sitt arbeid for å bekjempa barneekteskap i fem land.

IPX: Pump up the volume!

Datatreffet IPX er nær like sikkert som at hausten kjem kvart år. Treffet vert arrangert i starten av haustferien, og i år utan nasjonale restriksjonar.

Utbetring av veg og VA-anlegg i horisonten

Utbetring av nordleg del av Hornelandsvegen har vore på toppen av prioriteringslista i Stord kommune. Etter fleire vassleidningsbrot siste tida, måtte me høyre innom for status. Og det ser ut til å vera lys i enden av tunnelen.

Me markerar eit kvart århundre!

Du hugsar kanskje at me lufta tanken på å gå under vatnet og ha nye moderne kontorlokaler innan avisa fylte eit kvart århundre? Vel, som du sikkert skjønte var det aprilspøken me drog i 2019. Det som derimot er harde fakta, er at Bjella Tidende faktisk feirar 25 år i dag!

Nestekjærleik i praksis

Snø er sjeldan vare her på Vestlandet, men når den kjem i mengder som det har gjort siste veka, er det vanskeleg å kome over alle krikar og krokar i kommunen. Dette fekk Guro Nysæter erfare då ho skulle krysse Kårevikvegen tysdag ettermiddag i sin elektriske rullestol.

Langvarig frost til glede for store og små

Etter over ei veke med frost og temperaturar langt under minus, er det mange vatn her på øya som er målt til å vere trygge å gå på. Dette har mange utnytta i helga.

Stup ned i arkivet!

Me arbeidar med å digitalisere vår gamle arkiv mellom 1996 og 1999, og du kan etterkvart finne alt frå den perioden der. Kos deg!

Ta meg til arkivet!

2020: Annleisåret

For eit rart år det har vore. For nokre har det nok gått fort, for andre vil det fortsatt ta noko tid før det går opp for ein at året er omme. Korleis har det vore for deg?

Mann av huse for datatreff

Då er det bestemt; det vert datatreff på Vikahaugane i haustferien i år òg trass Covid-19.

Lita tue kunne ha velta stort lass

Tue er kanskje feil ord, men det har i løpet av sommaren dukka opp eit mystisk hol i Hornelandsvegen som kunne ha velta eit større lass. No er det sjekka ut med Stord kommunalteknikk.

Kva skal kaien heite?

I 2013 utlyste Kværner på Stord ein namnekonkurranse for deira nye kran som fekk namnet «Storen». No er det den nye kaien sin tur å få eit namn.

Ein ny lokal vri på helgekosen

Me kan vel alle vere samde om at det kriblar i våre sosiale celler rundt om i de tusen heimar. Lokale heltar stiller digitalt opp!

Eit tilbakeblikk på 2019

Nok eit år har gått, og me i redaksjonen er takksame for alle som har vitja nettstaden vår, lest våre nye og gamle artiklar, og set stor pris på alle tilbakemeldingar me har fått!

Utforsk kategoriane