Sjakkmønster i Friarkvilet

Endeleg ein tydlegare fartshump.

Har du fått med deg Stordnytt sitt innlegg om sjakkmønster i Skotanbergsvegen, og deira andre superlokale nyhende ikring kva som skjer (og ikkje skjer) på gangvegar, fellesareal og parkeringsområde? Uansett, her følgjer me opp med ei kort melding om at det no òg kan spelast sjakk i Friarkvilet. Den einaste farthumpen, som ein finn ved innkøyringa, er no nymåla for å gjere dei køyrande merksame på at her må ein halda farten nede grunna mange utkøyrsler og leikande born.

Kudos!