Hugs å stemme!

I dag er det kommunestyre- og fylkestingsvalet 2019, og det er viktig å nytte stemmeretten!

Har du endå ikkje fått utført borgarplikta di, har du fortsatt god sjans til å stemme. Stemmelokala stengjer ikkje før kl 21. På nettstaden valg.no får du god hjelp til å finne ut kor ditt nærmaste stemmelokale er, korleis du gjer det når du kjem fram og anna viktig informasjon du treng ved val. Som t.d. er det viktig å hugse legitimasjon!

Godt val!