2020: Annleisåret

For eit rart år det har vore. For nokre har det nok gått fort, for andre vil det fortsatt ta noko tid