Ingen forteljingar

Det var ingen som sendte inn forteljing til vår vesle konkurranse.

Kom på konsert

7. desember smeller det laus i Aktivitetshuset. Banda som øver der + nokre til, viser sin avsky mot budsjettet og nedleggjinga av Aktivitetshuset og andre ungdomsklubbar.

To snøhytter

To nyoppførte snøhytter i ein hage på Bjelland.