God jul og god nytt år!

Ja, no er det jul igjen, og me er her med eit fullstappa julenummer med eit åttesiders julebilag. Det inneheld oppgåver og andre overraskelsar du kan lese i romjula. Dette er også det siste nummeret me skal ha i år, så her er det berre å lese jula inn, og tid for å feira Jesu fødsel.

Jul i Borggata!

På laurdag 6. desember var det skikka for skogdag i Borggata. For den dagen vart det duka for skogdag. Det einaste som mangla var snøen.

Indisk på høgskulen

På måndag 8. desember var det tilskipa Indisk dans på Høgskulen på Rommetveit.

Annonser i 1998

Det blir litt dyrare å annonsera i Bjella Tidende til neste år.

Kraftig vind

Det var ein kraftig vind som var innom på måndag 6. desember.

Juleoppvisning

ST&I Turngruppa hadde på sundag 7. desember ei flott turnoppvisning i turnhallen på Vikahaugane.