Endeleg snø!

Endeleg har snøen kome. Eit kvitt laken har lagt seg over åker og eng.

Bestem sjølv

Neste veke så skal du få lov til å bestemma kva du vil ha i avisa.