Spring 300 kilometer på ei veke

Vert vanleg maraton for kort for deg? Då kan kanskje Bømlo Ultrafestival vere noko for deg i sommar, men arrangøren kan melde om at det allereie er venteliste.